Building information

Established year
1861
Building
Kirjasto
Built
1980
Architect
Esko Ruusuvirta ja Timo Sahanen
Interior
Omatoimikirjastoksi 2016: arkkitehti Kaisa Jokinen/Arkkitehdit .618 Oy