Contact details

Address Mail address Email
Sampola
Kouvonraitti 7
28370 Sampola, Itä-Pori
Pori
Sampola
28370 PORI
sampola.kirjasto@pori.fi

Phone numbers

Department Number
Telephone 044 701 5881
Puhelin 044 701 5813

Staff

Name Job title Contact details
Ida Mustajärvi ida.mustajarvi@pori.fi
Erkka Ojanen erkka.ojanen@pori.fi
Mervi Rajala mervi.rajala@pori.fi