Loppi Library

Contact details

Address Mail address Email
Loppi Library
Kauppatie 3
12700 LOPPI
Loppi
Loppi Library
12700 LOPPI
ybccv.xvewnfgb#ybccv.sv

Phone numbers

Department Number
Telephone 050 500 3419
E-mail loppi.kirjasto@loppi.fi

Staff

Name Job title Contact details
Pirjo Kapulainen cvewb.xnchynvara#ybccv.sv 019 758 6320
Heidi Kastelli urvqv.xnfgryyv#ybccv.sv 040 662 8066
Seija Laakso frvwn.ynnxfb#ybccv.sv 040 662 8066
Pirjo Mäkelä cvewb.znxryn#ybccv.sv 019 758 6320
Mirka Riento zvexn.evragb#ybccv.sv 019 758 6321
Juha Suni whun.fhav#ybccv.sv 019 758 6325