Lopen kirjasto

Contact details

Address Mail address Email
Lopen kirjasto
Kauppatie 3
12700 Loppi
ybccv.xvewnfgb#ybccv.sv

Phone numbers

Department Number
Lopen kirjasto 019 758 6320

Staff

Name Job title Contact details
Pirjo Kapulainen cvewb.xnchynvara#ybccv.sv
Heidi Kastelli urvqv.xnfgryyv#ybccv.sv 019 758 6322
Tuula Louhelainen ghhyn.ybhurynvara#ybccv.sv 019 758 6325
Pirjo Mäkelä cvewb.znxryn#ybccv.sv
Siina Vieri fvvan.ivrev#ybccv.sv 019 758 6321