Building information

Built
2013
Architect
Ingenjörsbyrå BJ Häggblom