Ilomantsi library

Contact details

Address Mail address Email
Ilomantsi library
Mantsintie 11
82900 Ilomantsi
Ilomantsi
Ilomantsi library
82900 ILOMANTSI
cnnxvewnfgb#vybznagfv.sv

Phone numbers

Department Number
Telephone 040 104 3121
Telephone 040 104 3124
Reservations for Internet workstations 040 104 3120

Staff

Name Job title Contact details
Jukka Hulkko whxxn.uhyxxb#vybznagfv.sv 040 104 3124
Pirjo Ikonen cvewb.vxbara#vybznagfv.sv 040 104 3121
Irma Parviainen vezn.cneivnvara#vybznagfv.sv 040 104 3121
Tuula Piiroinen ghhyn.cvvebvara#vybznagfv.sv 040 104 3121
Pia Viitala cvn.ivvgnyn#vybznagfv.sv 040 104 3120
Tarja Zeelie gnewn.mrryvr#vybznagfv.sv 040 104 3121